Book History Online

Book History Online

Nederlands

Met ingang van 3 september 2012 biedt de Koninklijke Bibliotheek geen toegang meer tot de data van Book History Online (BHO). Deze kennisdienst is overgedragen aan Brill Publishers. Via de door Brill nieuw ontwikkelde website (http://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online)  zijn zowel het voormalige BHO-bestand van de KB als de gescande delen van de Annual Bibliography for the History of the Printed Book and Libraries (ABHB) beschikbaar. Daardoor is een bestand van circa 80.000 titels op het terrein van de geschiedenis van het gedrukte boek met één zoekactie te doorzoeken. Bovendien zorgt Brill ervoor dat BHO up-to-date gemaakt wordt. Mocht u bereid zijn hieraan mee te werken, neemt u dan contact op met Matthew McLean

English

As of 3 September 2012, the Koninklijke Bibliotheek has discontinued access to the data of Book History Online (BHO). This service has been transferred to Brill Publishers. Brill has developed a new website (http://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online) that gives access to the old BHO-data as well as to the scanned volumes of the printed  Annual Bibliography for the History of the Printed Book and Libraries (ABHB). This  enables researchers to search for book historical data in one single file of c. 80,000 titles. Brill will also ensure that BHO will remain up-to-date. If you are interested in participating in this service, please contact Matthew McLean