Bladerboeken

Bladerboeken

Gedrukte werken

Dit boekje was speciaal gedrukt voor de geallieerde soldaten. Verschillende onderwerpen komen aan bod: Amsterdam, geallieerde soldaten en Nederlandse vrouwen, Hitler en drank.
Prentenboek met afbeeldingen, waarvan de afbeelding van Piet de Smeerpoets wellicht het bekendst is. Het gold als een afschrikwekkend voorbeeld voor de jeugd uit de negentiende eeuw.
Het prentenboek Aardige sprookjes (189?) biedt een aantrekkelijke combinatie van 24 korte sprookjesteksten met prachtige illustraties die uit meerdere scènes bestaan.
Bekijk 71 gravures van buitenplaatsen bij de Rijn, Het Loo, Honselaarsdijk en de mooiste plekken in Den Haag en Amsterdam.
Het eerste niet-religieuze gedrukte boek in het Nederlands, nu doorbladerbaar op de KB-website.
Twee zeldzame jaarprogramma's van de Haagse bioscoop Asta, inclusief titel- en namenregister.
Ruim honderd ingekleurde kaarten van Nederlandse steden, ca. 1698.
Bekijk een exemplaar van de Nederlandse editie van het Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius (1527-1598), verschenen te Antwerpen in 1571.
Ter gelegenheid van de viering van vierhonderd jaar betrekkingen tussen Australië en Nederland in 2006 presenteerde de KB digitale versies van vijf boeken over de ontdekking van Australië.
Een fabrieksprentenboek over vakantie, uitgegeven in de jaren '30 van de twintigste eeuw.
In augustus 1916 verscheen bij De Zilverdistel, de eerste Nederlandse private press, de uitgave Cheops van J.H. Leopold in een oplage van 70 exemplaren.
Blader door een door Dijsselhof ingekleurd exemplaar van het boek 'Kunst en samenleving'.
In 1517 kwam een rijkgeïllustreerde geschiedenis van Nederland uit in Leiden.
Bewerking van het 17de-eeuwse verhaal van de Spaanse schrijver Cervantes. Deze editie van circa 1867 bevat prachtige kleurenillustraties van de schilder en lithograaf J.W.A. Hilverdink.
Een Nederlandstalig getijdenboek, gedrukt in Parijs door een Nederlandse drukker in 1500.
Dit boek, met twaalf prachtige Jugendstil-prenten vertelt het verhaal van een klein jongetje dat kennismaakt met de wonderen van de natuur.
Het eerste prentenboek van Theo van Hoytema verscheen in 1892. Een door hemzelf ingekleurd proef-exemplaar is hier te zien als bladerboek.
Een fabrieksprentenboek over vakantie, uitgegeven in de jaren '30 van de twintigste eeuw.
Eind 2013 heeft de KB van grafisch kunstenaar H.N. Werkman het zeldzame 'Hot Printing' kunnen aankopen, een serie kleurrijke prenten die uiterst zeldzaam zijn.
In 'De wonderbare historie van Jan Kanon' wordt het verhaal verteld van een jongeling in Franse dienst, die alle veldtochten van Napoleon had meegemaakt.
Uitgegeven kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog had dit kinderboek als motto 'Wees blij en doe je plicht'.
'Kleine gedigten voor kinderen' wordt wel beschouwd als het eerste kinderboek. Dit exemplaar is heel bijzonder, omdat 56 van de 66 gravures zorgvuldig zijn ingekleurd door een tante voor haar neef.
Deze fabel over de vos en de ooievaar werd in 1859 uitgegeven door Gebroeders Van der Post.
Blader door het standaardwerk van Hugo de Groot. Dit werk wordt gezien als een van de eerste bouwstenen van het internationale recht.
In een kleine brochure worden Nederlandse meisjes gewaarschuwd voor de geallieerde soldaten: voor je het weet, zit je met een baby opgescheept.
Mijnheer Prikkebeen wordt algemeen beschouwd als het eerste Nederlandse stripverhaal. Het verhaal draait om de titelfiguur die zijn jaloerse zuster Ursula probeert te ontvluchten.
Bekijk een boek van P.C. Boutens met decoraties van Jan Toorop, oorspronkelijk uitgegeven in 1903 in een oplage van niet meer dan veertien exemplaren.
Al generaties lang worden via spreekwoorden waarden en normen doorgegeven, ook in dit boek, dat meer dan 150 jaar geleden verscheen bij H.L. van Hoogstraten in Zwolle.
Het vijfdelige Nederlandsche vogelen is een van de duurste, omvangrijkste en langstlopende uitgaven uit de geschiedenis van het Nederlandse boek. Alle delen zijn nu online beschikbaar.
In 1922 maakte Louis Couperus met zijn echtgenote een reis van vier maanden door Japan, waarover hij schreef in de Haagsche Post. Deze Japanse feuilletons werden in 1925 gebundeld onder de titel Nippon.
Voor het maandblad Haagsche Post schreef Couperus een reeks reisfeuilletons over zijn tochten door Sumatra, Java en Bali. Deze werden in 1923 gebundeld in het boek 'Oostwaarts'.
'Over boekkunst' werd geschreven door P.N. van Eyck en J.F. van Royen en werd uitgegeven door de eerste Nederlandse private press.
Bekijk een uniek namen-abc uit de negentiende eeuw met ingekleurde houtsneden.
In het boek 'Psyche' heeft Couperus de antieke mythe van Amor en Psyche tot een volstrekt eigen verhaal gemaakt. Deze uitgave verscheen met een bandontwerp van Jan Toorop.
Dit boek gaat niet zozeer over de goedheiligman zelf, maar de kinderen die hij aantreft tijdens zijn tocht door Nederland. De moralistische versjes besluiten elk met een goede raad.
Eén van de oudste en mooiste sprookjesbundels van de gebroeders Grimm in de KB-collectie is Sprookjes uit de nalatenschap van Moeder de Gans uit 1870.
Vier 17de-eeuwse stadsgeschiedenissen van Groningen, Utrecht en Den Bosch: teksten waarin de ligging, de geschiedenis, belangrijkste gebouwen en instellingen, belangrijkste families etc. van de stad werden beschreven.
In zijn feuilletons voor het Haagse dagblad Het Vaderland berichtte Louis Couperus regelmatig over Italië. In 'Uit blanke steden onder blauwe lucht' werden zijn bijdragen gebundeld.
Dit zeldzame negentiende-eeuwse prentenboekje bevat zestien pagina-grote en ingekleurde kermistaferelen.

Handschriften vanaf 1550

In 2007 ontving de KB het album amicorum van Jacoba Cornelia Bolten (1787-1859). Een bijzonder album dat de veranderingen binnen dit genre rond laat zien rond 1800.
Het album van Petronella Moens is uniek omdat het een groot aantal bijdragen van letterkundigen van naam en faam bevat, zoals Aagje Deken, Betje Wolff, Bilderdijk en Tollens.
Bijzonder vriendenboek van de Haagse drogist en letterkundige Samuel Johannes van den Bergh.
In 1577 begint de Scheveninger Adriaen Coenensz aan zijn Visboek. Hij verzamelt daarin allerlei wetenswaardigheden over de zee, de kusten en de zeedieren.
Het album amicorum van Jacob Heyblocq werd in 1901 aan de KB geschonken. Het bevat bijdragen van letterkundigen, geleerden en kunstenaars zoals Cats, Huygens, Vondel en Rembrandt.
In 2000 kocht de KB een handschrift uit het midden van de twintigste eeuw, dat een fris-satirische kijk geeft op de leefgewoontes van Nederlanders.
Afschrift van een voorstudie van Spinoza's 'Ethica', met zeldzame aantekeningen.

Middeleeuwse handschriften

De Beatrijs is één van de topstukken van de KB. Dit 'juweel in onze geestelijke literatuur' is voor heel veel Nederlanders hét voorbeeld van een middeleeuwse tekst.
Jacob van Maerlants handschrift bevat een opsomming van mensen, dieren, planten en gesteenten en een tekst voorzien van talloze illustraties.
Het Evangeliarium van Egmond dankt zijn naam aan de Hollandse abdij waar het zes eeuwen lang is bewaard en gebruikt. In 1830 liet koning Willem I het onderbrengen in de KB.
Het getijdenboek van Philips de Goede is een absoluut topstuk uit zijn omvangrijke bibliotheek.
Het getijdenboek bestaat uit drie delen, waarvan de KB er twee bezit. U kunt ze hier bekijken.
Dit handschrift is een hoogtepunt uit de middeleeuwse cultuurgeschiedenis van de Lage Landen. Blader door het handschrift en beluister de liederen.
Het 'Haags liederenhandschrift' is geen rijk verlucht boek, maar het bevat een rijke collectie laat-middeleeuwse liederen, gedichten en andere teksten.
Dit handschrift is hoogst interessant, zowel tekstueel als visueel: schitterende miniaturen en initialen en gevoelig, vaak humoristisch penwerk.
De belangrijkste geschreven bron over de Honderdjarige Oorlog. Het hier getoonde KB-handschrift is één van de mooiste van meer dan 150 handschriften die zijn overgeleverd.
Middeleeuwse romans over het leven van Lancelot, de queeste naar de mysterieuze Graal en het rijk van koning Arthur.
De KB bewaart het oudste medische handboek in het westen. Het integraal gescande boek is hier te bekijken.
De KB heeft in 2002 een verloren gewaand 15e-eeuws getijdenboek gekregen. De waarde van het handschrift wordt geschat op bijna zes miljoen euro.
Het Wapenboek Beyeren bevat meer dan duizend tekeningen van wapenschilden en kan worden gezien als een who's who van de middeleeuwen.
Dit kostbare getijdenboek bevat miniaturen en initialen door de zogenaamde Meesters van Zweder van Culemborg.

Tijdschriften

De Bazar was een tijdschrift over mode en handwerken in een tijd toen vrouwen hun dagen thuis moesten doorbrengen.
De Lach verscheen vanaf 1924. Het biedt ontspannende, pretentieloze lectuur voor treinreizigers.
Het eerste nummer van Donald Duck is een collector's item. U kunt het hier integraal bekijken.
Het allereerste nummer van Libelle bevatte artikelen over mode, zwaarlijvigheid en de vijfentwintigste verjaardag van prinses Juliana, maar ook een kort verhaal van P.G. Wodehouse.
Het allereerste nummer van het geïllustreerde tijdschrift Panorama, verschenen in 1913.