Album amicorum Jacoba Cornelia Bolten

  • Album amicorum J.C. Bolten

    Album amicorum J.C. Bolten

Album amicorum J.C. Bolten

Detail van fol. 20r. Signatuur:79 L 40.

Album amicorum Jacoba Cornelia Bolten

In 2007 ontving de Koninklijke Bibliotheek uit de nalatenschap van M.E. Post het album amicorum van Jacoba Cornelia Bolten (1787-1859) ten geschenke. Een bijzonder geschenk omdat het album heel illustratief is voor de grote veranderingen die zich aan het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw binnen het Nederlandse album voltrokken.

Bladerboek