Alexander incunabel

  • Alexander

    Alexander

Alexander

Een van de houtsneden uit de incunabel op het eerste folio. Aanvraagnummer: 172 C 22.

Alexander incunabel

De KB verwierf Die hystorie vanden grooten Coninck Alexander op 14 maart 2009, met steun van de Mondriaan Stichting en de Vereniging Vrienden van de KB. Het boek gaat over Alexander de Grote, de legendarische veldheer die ook in de middeleeuwen al zeer populair was. Het is voor het eerst gedrukt in 1477 in Gouda door de ondernemende drukker-zakenman Gheraert Leeu.

Deze uitgave is zeer bijzonder omdat het het eerste Nederlandse boek is dat niet religieus van aard was en bovendien een tekst in proza bevat. Bijzonder is ook dat het in het Nederlands is, terwijl de meeste boeken uit die periode juist in het Latijn waren. Dit exemplaar is de vierde druk, verschenen bij een bekende van Leeu, de Delftse drukker Christiaen Snellaert.

Bladerboek