Barren regions

  • Barren regions

    Barren regions

Schepen

Detail van een gravure in: Ongeluckige voyagie, van't schip Batavia nae de Oost-Indien [...]. Vytgevaren onder den E. Francoys Pelsert. Amsterdam: J. Jansz., 1647

Barren regions

"Naar ons oordeel is dit de meest dorre en onvruchtbare streek die waar dan ook op aarde is te vinden."

Zo schreef Jan Carstenszoon, commandant van de Pera, op 3 mei 1623, na het verkennen van de oostkust van wat nu de Golf van Carpentaria heet. Andere Nederlandse zeilers oordeelden  nauwelijks minder hard over Australië. Ze had gehoopt peper, zilver en goud in de mythische Southland te ontdekken, maar ze vond niets van enige commerciële waarde. Toen Willem de Vlamingh op weg naar Batavia op 21 februari 1697 na een lange reis langs de Australische westkust, "[...] vijf kanonschoten werden afgevuurd [...] als een signaal van afscheid van het ellendige Zuidland."

Complete digitale facsimile's van de vijf vroege Nederlandse boeken over de exploratie van Australië worden hier gepresenteerd. Alle teksten zijn voorzien van korte inleidingen, Engelse transcripties en bibliografische beschrijvingen.

Batavia (Pelsaert), 1629

Ongeluckige voyagie, van't schip Batavia, nae de Oost-Indien [...]. Vytgevaren onder den E. Francoys Pelsert. Amsterdam: J. Jansz., 1647. Signatuur: 893 E 97. Lees verder

'Heemskerk' and 'Zee-haen' (Tasman), 1642/43

Arnoldus Montanus, De nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en't Zuid-land. Amsterdam: J. Meurs, 1671, pp. 577-585. Signatuur: 185 B 14. Lees verder

Van Nierop, 1674

Dirck Rembrantsz Van Nierop, 'Van Abel Tasmans ontdekking na het onbekende Suid-lant'. In: Tweede deel van enige oefeningen, 'twelk is in geographia ofte aertkloots-beschrijvinge. Amsterdam: A.S. van der Storck, 1674. Signatuur: 2111 C 1. Lees verder

'Nyptang', 'Geelvink' and 'Wezel' (De Vlamingh), 1696/97

[Willem de Vlamingh], Journaal wegens een voyagie, gedaan op order der Hollandsche Oost-Indische maatschappy in de jaaren 1696 en 1697 door het hoekerscheepje de Nyptang, het schip de Geelvink, en het galjoot de Wezel na het onbekende Zuid-land. Amsterdam: W. de Coup, W. Lamsvelt, P. Verbeek en J. Lamsvelt, 1701. Signatuur: 1015 A 85. Lees verder

'Aernem' and 'Pera' (Carstens), 1623

'Journael van Jan Carstensz. op de ghedaene reyse van Nova Guinea'. Edited in L.C.D. van Dijk, Twee togten naar de Golf van Carpentaria. Amsterdam: J.H. Scheltema, 1859. Signatuur: 821 A 34. Lees verder