Van Abel Tasmans ontdekking na het onbekende Suid-lant (Van Nierop), 1674

  • Derde deel [...], sijnde een kort verhael uyt het journael van den Kommanduer Abel Jansen Tasman

    Derde deel [...], sijnde een kort verhael uyt het journael van den Kommanduer Abel Jansen Tasman

Derde deel [...], sijnde een kort verhael uyt het journael van [...] Abel Jansen Tasman

In: Tweede deel van enige oefeningen, 'twelk is in geographia ofte aertkloots-beschrijvinge, 1674. Aanvraagnummer: 2111 C 1

Van Abel Tasmans ontdekking na het onbekende Suid-lant (Van Nierop), 1674

Een geheel ander relaas van Tasman's reizen werd genoteerd door de wiskundige en navigatie-instructeur Dirck Rembrantszoon van Nierop. Zijn tekst is deel van een serie geografische oefeningen, en zijn interesse ligt duidelijk op wiskundige aspecten en de berekeningen van koersen op zee.

Bladerboek