Kleine gedigten voor kinderen

  • Kleine gedigten voor kinderen

    Kleine gedigten voor kinderen

Afbeelding uit Kleine gedigten voor kinderen

Afbeelding bij het eerste gedicht, 'Lieve kleine jongens'. Aanvraagnummer: 2220 G 15.

Kleine gedigten voor kinderen

De Kleine gedigten voor kinderen worden wel beschouwd als het eerste kinderboek. Natuurlijk waren er al eerder boeken voor kinderen, maar over het algemeen is men het er over eens, dat Van Alphen het genre kinderpoëzie vernieuwde en een werkelijk beeld gaf van de kinderwereld (zijnde de wereld van kinderen uit de gegoede burgerij). Dit exemplaar is heel bijzonder, omdat 56 van de 66 gravures zorgvuldig zijn ingekleurd door een tante voor haar neef. Dat was een kleinzoon van dominee Matthias Jorissen, die bevriend was met Hiëronymus van Alphen. Door de kleuren vallen details meer op, en wordt duidelijker hoezeer de prenten een eigen verhaal vertellen naast de teksten van de versjes.
De uitgave is samengesteld uit verschillende vroege drukken van de drie bundeltjes: de Proeve van kleine gedigten voor kinderen, het Vervolg der kleine gedigten voor kinderen en het Tweede vervolg der kleine gedigten voor kinderen.

Meer informatie over de drukken, de gravures en de herkomst in het artikel Zie daar eenige kleine gedigten door Louis Saalmink en Jeannette Kok, in De boekenwereld jrg. 27 (2010-2011), afl. 1, p. 13-22.

Bladerboek

Meer informatie