Trivulzio

  • Trivulzio

    Trivulzio

Ontcommer

Dochter van de koning van Portugal, die haar ondanks een kuisheidsgelofte wilde dwingen te trouwen. Zij smeekte God om haar zo te veranderen dat zij aanbidders zou afschrikken. Toen dit lukte (zij kreeg een baard), liet haar vader haar kruisigen. Aanvraagnr: SMC1.

Trivulzio

In 2002 kreeg de KB een zeer kostbaar en lang verloren gewaand vijftiende-eeuws verlucht getijdenboek. Het heeft ooit deel uitgemaakt van de beroemde verzameling van de prinsen van Trivulzio te Milaan. De waarde van het handschrift wordt geschat op bijna zes miljoen euro. Voor zover bekend gaat het hier om het duurste particuliere geschenk ooit aan een culturele instelling in Nederland.

Bladerboek