Dichter op het scherm: Nederlandse poëzie

Dichter op het scherm: Nederlandse poëzie

Dichter op het scherm bevat een staalkaart van de hedendaagse poëzie - met veel citaten en afbeeldingen. Ook zijn er profielen van de huidige Dichter des Vaderlands en haar voorgangers, mét een keuze uit belangrijke dichters uit het verleden.

Nieuws

Gedichten des Vaderlands over Sinterklaas

Bij de inrocht van Sinter klaas schreef Anne Vegter, Dichter des Vaderlands, een Brief van Sinterklaas.

Moderne Nederlandse dichters

Historische dichters