Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618)

Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618)

Geboren te Amsterdam op 16 maart 1585
Overleden te Amsterdam op 23 augustus 1618

Gerbrand Adriaenszoon Bredero heeft een kort maar bewogen leven gehad. Hij was zelf waarschijnlijk de beste illustratie bij het gezegde dat hij toevoegde aan de Nederlandse taal: 'Het kan verkeren.' 
Hoewel  hij op het romantische aspect weinig geluk had, hij trouwde niet en kreeg geen kinderen, was hij als dichter en toneelschrijver zeer succesvol. De meeste toneelwerken van Bredero verschenen tijdens zijn leven meerdere malen in druk, en vaak werden ze ook op het toneel gebracht door rederijkerskamer D'Eglentier of later door de Nederduytsche Academie. Zijn bekendste werken zijn waarschijnlijk Spaanschen Brabander Ierolimo en de Klucht van de Koe; de eerste titel verschijnt nog regelmatig op boekenlijsten van eindexamenleerlingen.
Zijn toneelwerk was nauw verbonden met de realiteit: hij situeerde veel van zijn werk in zijn eigen geboorte- en woonplaats Amsterdam. Bredero hield niet van hoogdravende taal en ingewikkelde constructies: zijn personages spraken normaal, volks Nederlands.

Bredero begon zijn carrière als schrijver bij D'Eglentier, de rederijkerskamer die gevestigd was aan de Nes, waar ook Bredero's geboortehuis stond. Een aantal jaar na zijn toetreding tot de kamer, ontstonden er strubbelingen en scheidde een groep auteurs zich af van D'Eglentier. Onder leiding van Samuel Coster richtten zij de Nederduytsche Acadamie op. Ook Bredero volgde Coster en hij verliet D'Eglentier.

In zijn gedichten stonden religie en liefde centraal, maar Bredero goot ook veel betogende tekst in dichtvorm: het gedicht 'Den broeders in liefde bloeyende' is een berijmd betoog dat zich keerde tegen de het beleid van D'Eglentier, waarvan Bredero toen nog deel uitmaakte.
Zijn belangrijkste dichtwerk is het Groot Lied-boeck, dat in 1622 postuum werd uitgebracht door Cornelis vander Plasse. Ook de Nederduytsche Rijmen of Poëmata zijn belangrijk: in dit verzamelwerk werden in 1632 verschillende brieven en gedichten van Bredero voor het eerst gepubliceerd.

Bredero: biografie 
Bredero: geïllustreerde bibliografie

Levensloop
Bredero's poëzie
Het werk in eigen tijd
Bredero en de kritiek
De nieuwe Bredero's
Overig werk
Bredero's ware gezicht: zijn portret

Bredero: literatuurverwijzingen
Links naar online bronnen over Bredero buiten de KB