Lidmaatschap

Voor € 15 per jaar toegang tot alle diensten en collecties

Met een KB-lidmaatschap heeft u online toegang tot al onze digitale collecties en diensten, bijvoorbeeld The Ebook Library (330.000 e-boeken), LexisNexis (miljoenen recente nieuwsberichten) en onze elektronische tijdschriften. Ook kunt u publicaties uit onze magazijnen inzien en soms lenen.

De online diensten met een slotje zijn alleen voor particulier gebruik, zo is afgesproken in de licentieovereenkomsten. Nederlanders hebben overal ter wereld toegang; niet-Nederlanders alleen zolang ze in Nederland verblijven.

Lidmaatschap: aanvragen

Lidmaatschap kunt u online regelen of aan de ontvangstbalie. Na registratie ontvangt u een klantnummer waarmee u van alle digitale diensten gebruik kunt maken. U maakt uw eigen wachtwoord. Bij uw eerste bezoek aan de bibliotheek ontvangt u een jaarpas.

 • Ga naar het lidmaatschapsformulier en houd uw DigiD-gegevens bij de hand. Als u geen DigiD wilt gebruiken kunt u zich legitimeren met een scan of kopie van uw identiteitsbewijs en een adresbewijs. Die documenten stuurt u naar de KB (e-mail inschrijven@kb.nl of Postbus 90407, 2509 LK Den Haag). Een adresbewijs is een recente brief van een officiële instantie waarin uw naam en adres staan.

 • U kunt ook lid worden aan de ontvangstbalie van de KB. Neem dan uw identiteitsbewijs en adresbewijs mee.
 • Als u lid bent geworden, krijgt u per e-mail een klantnummer en maakt u zelf een wachtwoord aan. Hiermee krijgt u direct toegang tot alle digitale diensten van de KB. U kunt ook publicaties aanvragen en reserveren.
 • Wanneer u voor het eerst naar de leeszalen komt, meldt u zich bij de ontvangstbalie met een legitimatie en uw klantnummer. U krijgt dan een jaarpas die gescand kan worden door de apparatuur in de leeszalen.

Lidmaatschap: verlengen

 • Verlengen doet u met het lidmaatschapsformulier..
 • Verlengen gaat niet automatisch. Wanneer u niet verlengt, vervalt uw lidmaatschap. De KB zendt u hierover een een brief, zo'n zes weken voordat het lidmaatschap afloopt.

Lidmaatschap: opzeggen

 • U hoeft uw lidmaatschap niet op te zeggen. Als u niet verlengt, loopt het automatisch af. Wij stellen het wel op prijs als u ons laat weten waarom u opzegt.

Gegevens wijzigingen

Korting

 • 50% korting als u student bent aan een universiteit (inclusief de Open Universiteit), een hogeschool of een middelbare beroepsopleiding – zie de Deelnemerslijst onderwijsinstellingen kortingsregeling
 • 50% korting als u lid bent van de Vereniging Vrienden van de KB bent of een Ooievaarspas heeft; de korting geldt alleen als u zich bij de ontvangstbalie in de KB inschrijft
 • 100% korting als u scholier 5 havo of 5/6 vwo bent en 17 jaar of ouder
 • 100% korting als u een vakopleiding doet (GO of Informatiedienstverlening en -management, IDM)
 • 100% korting als u werkt bij een universiteits- of hogeschoolbibliotheek