Lidmaatschap

Voor € 15 per jaar toegang tot alle diensten en collecties

Met een KB-lidmaatschap heeft u online toegang tot al onze digitale collecties en diensten, bijvoorbeeld The Ebook Library (330.000 e-books), Lexis Nexis (tientallen recente dagbladen) en onze elektronische tijdschriften. Ook kunt u publicaties uit onze magazijnen inzien en soms lenen.

De digitale diensten met een slotje zijn alleen voor particulier gebruik.

Lidmaatschap: aanvragen

Lidmaatschap kunt u online regelen of aan de ontvangstbalie. Na registratie ontvangt u een klantnummer waarmee u van alle digitale diensten gebruik kunt maken. U maakt uw eigen wachtwoord. Bij uw eerste bezoek aan de bibliotheek ontvangt u een jaarpas.

 • Ga naar het lidmaatschapsformulier en houd uw DigiD-gegevens bij de hand. Als u geen DigiD wilt gebruiken kunt u zich legitimeren met een scan of kopie van uw identiteitsbewijs en een adresbewijs. Die documenten stuurt u naar de KB (e-mail inschrijven@kb.nl of Postbus 90407, 2509 LK Den Haag). Een adresbewijs is een recente brief van een officiële instantie waarin uw naam en adres staan.

 • U kunt ook lid worden aan de ontvangstbalie van de KB. Neem dan uw identiteitsbewijs en adresbewijs mee.
 • Als u lid bent geworden, krijgt u per e-mail een klantnummer en maakt u zelf een wachtwoord aan. Hiermee krijgt u direct toegang tot alle digitale diensten van de KB. U kunt ook publicaties aanvragen en reserveren.
 • Wanneer u voor het eerst naar de leeszalen komt, meldt u zich bij de ontvangstbalie met een legitimatie en uw klantnummer. U krijgt dan een jaarpas die gescand kan worden door de apparatuur in de leeszalen.
 • Adres wijzigen? Wachtwoord vergeten? Ook dat doet u met het lidmaatschapsformulier..

Lidmaatmaatschap: verlengen

 • Verlengen doet u met het lidmaatschapsformulier..
 • Verlengen gaat niet automatisch. Wanneer u niet verlengt, vervalt uw lidmaatschap. De KB zendt u hierover een e-mail zo'n zes weken voordat het lidmaatschap afloopt.

Lidmaatschap: opzeggen

 • U hoeft uw lidmaatschap niet op te zeggen. Als u niet verlengt, loopt het automatisch af.

Korting

 • 50% korting als u student bent aan een universiteit (inclusief de Open Universiteit), een hogeschool of een middelbare beroepsopleiding – zie de Deelnemerslijst onderwijsinstellingen kortingsregeling
 • 50% korting als u Vereniging Vrienden van de KB bent of een Ooievaarspas heeft; de korting geldt alleen als u zich bij de ontvangstbalie in de KB inschrijft
 • 100% korting als u scholier 5 havo of 5/6 vwo bent en 17 jaar of ouder
 • 100% korting als u een vakopleiding doet (GO of Informatiedienstverlening en -management, IDM)
 • 100% korting als u werkt bij een universiteits- of hogeschoolbibliotheek