Robin Kinross

Robin Kinross

Dit dossier is bijgewerkt tot: 
18 juni 2009

Van februari tot juni 2009 was typograaf Robin Kinross als fellow verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek en het NIAS. Kinross is met name bekend geworden door zijn standaardwerk over Westerse typografie sinds 1700 Modern Typography. Hierin behandelt hij typografie niet als een opeenvolging van lettertypes, maar als een cultuurhistorisch systeem, waarin sociale, technische en materiële elementen een rol spelen.

Robin Kinross werd geboren in Engeland, als kind van Schotse ouders. Op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in typografie. Onderdeel van de handwerklessen op zijn middelbare school was het werken met een kleine drukpers: ‘Ik kan me herinneren dat ik zo opgewonden was dat ik ‘s nachts niet kon slapen: het was ware liefde’ zei hij later in een interview. Bij de universiteit van Reading was in de jaren zeventig net een nieuwe vakgroep Typografie opgericht, waar hij zich als student onmiddellijk bij aansloot.

Tijdens de opleiding daar kwam hij in aanraking met het boek What is a designer van Norman Potter. Kinross was gefascineerd door het boek, dat inmiddels niet meer in druk was. In overleg met Potter bracht hij in 1980 het boek in een nieuwe versie (nu bijna twee keer zo lang) op de markt. Daarmee was zijn uitgeverij, de Hyphen Press, een feit. In 1992 bracht hij een werk van eigen hand uit, Modern Typography, waarmee hij onmiddellijk naam maakte. Het werd geroemd als voorbeeld van een vernieuwende aanpak van de geschiedenis van boekontwerp en geldt als standaardwerk voor de typografie. Kinross benadrukt hierin de rationaliteit van ontwerpen om heldere communicatie mogelijk te maken. Robin Kinross geeft als uitgever bij de Hyphen Press regelmatig klassieke en nieuwe titels op het gebied van typografie en design uit.

Persbericht KB

Onderzoek

Tijdens zijn fellowship wilde Kinross een onderwerp uit Modern Typography verder uitwerken: de ontwikkeling van standaardmaten voor papier dat gebruikt wordt voor drukwerk en dus het ontstaan van standaardmaten voor gedrukte werken. Voor zijn onderzoek heeft hij zich vooral gericht op de vroege gedrukte boeken en op de geschiedenis van papier. Op beide gebieden heeft de KB een belangrijke collectie en de nodige expertise in huis.

Daarnaast heeft hij zijn tijd bij de KB en het NIAS gebruikt om te werken aan een studie over (de geschiedenis van) papierformaten. De nadruk heeft in de boekgeschiedenis en de geschiedenis van de typografie altijd gelegen op de zichtbare gedrukte elementen: de tekst, de lettertypen en afbeeldingen. Kinross wilde zich nu richten op het substraat, het papier, en de elementen die een rol hebben gespeeld in de veranderingen van de formaten van papier. Daarmee wil hij papiergeschiedenis, een vrij omvangrijk veld, maar nogal in zichzelf gekeerd, dichter bij boekgeschiedenis en typografie brengen.

Lezing en publicatie

Robin Kinross heeft zijn bevindingen op 11 juni 2009 gepresenteerd in een afsluitende publiekslezing, die in samenwerking met het Historisch Nieuwsblad werd georganiseerd. U kunt de lezing integraal via deze website beluisteren.
De lezing is in het Nederlands gepubliceerd door uitgeverij Bert Bakker. Het NIAS heeft de originele Engelse tekst uitgegeven. Eveneens kunt u de Nederlandse tekstuitgave hier bestellen.