Expertise

Digitalisering

De KB kiest voor een forse intensivering van de koers naar een digitale toekomst. De digitale bibliotheek biedt immers grote kansen om de dienstverlening aan de klanten – of het nu wetenschappers of anderen zijn – te verbeteren en uit te breiden. Door grootscheepse digitalisering van de papieren collectie en door iedereen overal digitaal toegang te verschaffen tot de collecties, wordt de drempel voor klanten om gebruik te maken van de diensten van de KB enorm verlaagd. De KB spant zich daarom de komende jaren in om alle sinds 1470 in Nederland uitgegeven publicaties te digitaliseren.
Lees verder.

Digitale duurzaamheid

Omdat hardware en software continu veranderen, vereist het duurzaam bruikbaar houden van digitale bronnen speciale maatregelen. Sinds 2003 heeft de KB daarvoor een digitaal magazijn dat voortdurend wordt uitgebouwd. Hierin is ook het KB Webarchief ondergebracht.Lees verder.

Conservering

Een van de taken van de KB als nationale bibliotheek is het beschikbaar stellen van expertise op het gebied van conservering en het uitvoeren van conserveringsactiviteiten, o.a. door coördinatie van het landelijke programma Metamorfoze.
Lees verder.

Informatie-infrastructuur & diensten voor bibliotheken

De KB speelt een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatie-infrastructuur. Daarnaast voert de KB als nationale bibliotheek een aantal landelijke taken en diensten uit, onderhoudt een aantal voor bibliotheken relevante diensten en organiseert congressen en seminars.
Lees verder.