Digitalisering

  • De Koninklijke Bibliotheek digitaliseert collecties sinds 1995.

    De Koninklijke Bibliotheek digitaliseert collecties sinds 1995.

Digitalisering

De Koninklijke Bibliotheek digitaliseert collecties sinds 1995.

Digitalisering

Lopende projecten

Databank Digitale Dagbladen

Grootschalig digitaliseringsproject dat historische dagbladen online toegankelijk maakt. De website gaat acht miljoen krantenpagina’s omvatten vanaf de zeventiende eeuw tot 1995.
Introductie | Delpher website

Early European Books

Project in samenwerking met ProQuest om 50.000 oude drukken uit de periode 1450-1700 te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Europeana Newspapers

Een groep van 17 Europese instituten werkt samen om op Europees niveau de krantencollecties beter toegankelijk te maken.
Introductie | Website

Google

Project in samenwerking met Google om minstens 160.000 rechtenvrije boeken uit de achttiende en negentiende eeuw te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Digitalisering Tijdschriften

In dit project worden 1,5 miljoen pagina’s uit veel geraadpleegde tijdschriften uit de negentiende en twintigste eeuw gedigitaliseerd.
Introductie

Apparaat Nederlandse Geschiedenis

Het project omvat de selectie, digitalisering, ontsluiting en beschikbaarstelling van een aantal essentiële handboeken en naslagwerken via internet.
Introductie

 

Programma's

Het Geheugen van Nederland

Een sectoroverschrijdend digitaliseringsprogramma waarmee een nationale digitale collectie van het cultureel erfgoed wordt gebouwd en toegankelijk gemaakt op internet.
Website

Metamorfoze

Een nationaal programma voor behoud van het papieren erfgoed; Nederlandse handschriften, boeken, kranten en tijdschriften, aanwezig in Nederlandse collecties. 
Website

 

Afgeronde projecten

Een overzicht van nationale en internationale digitaliseringsprojecten vanaf 1995.
Overzicht

IMPACT

Grootschalig Europees onderzoeksproject voor verbetering electronische toegang tot historische gedrukte teksten. 
Introductie | Website

 

Achtergrondinformatie

Beleid digitalisering
Documentatie

 

Technische informatie

De productie van content
Het verwerken van de content

Gebruikte standaarden
Ontsluiting voor de beschikbaarstelling
Opslag bestanden