Missie en visie

Missie en visie

Missie

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland: wij brengen mensen en informatie samen.
Onze kernwaarden zijn: toegankelijkheid, duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

Visie

• Wij bieden iedereen, overal, toegang tot alles wat in en over Nederland is gepubliceerd.
• Wij spelen een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatie-infrastructuur.
• Wij bevorderen de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband.