Middeleeuwse handschriften (tot ca. 1550)

Middeleeuwse handschriften (tot ca. 1550)

De KB bezit de rijkste collectie verluchte handschriften van Nederland. Van de ongeveer 450 verluchte handschriften bevatten er rond 300 figuurlijke voorstellingen.

Met rond negentig handschriften en enkele tientallen fragmenten bezit de KB de grootste openbare collectie van voor de kerkelijke eredienst bestemde handschriften.

Enkele beroemde werken uit de KB collectie zijn het unieke handschrift van de Beatrijs, het zgn. Haagse Liederenhandschrift, de Lancelotcompilatie en de Spieghel Historiael.

Het terrein dat de BPH bestrijkt is de christelijk-hermetische traditie. Dit gnostisch-filosofisch-religieus gedachtegoed heeft Egyptische, Griekse, joodse en christelijke wortels.