Liturgische handschriften

Liturgische handschriften

Collectiegeschiedenis: Een groot deel van deze collectie werd in 1819 verworven als onderdeel van de collectie van de Brusselse edelman JD Lupus.
Omvang: De collectie omvat ca. 90 handschriften plus enkele fragmenten.
Toegankelijkheid: Alle liturgische handschriften zijn te vinden in de KB-catalogus. De collectie is bovendien ontsloten in een uitvoerige wetenschappelijke catalogus. De handschriften kunnen alleen in de Leeszaal Bijzondere Collecties worden ingezien en worden alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gesteld. Een aantal stukken is alleen door middel van microfilm en (kleuren)foto's te bestuderen.
Meer informatie:
Ed van der Vlist - 070-3140406

Collectiebeschrijving

Met rond negentig handschriften en enkele tientallen fragmenten bezit de Koninklijke Bibliotheek de grootste openbare collectie van voor de liturgie, d.w.z. voor de in het Latijn gehouden kerkelijke eredienst, bestemde handschriften. Deze omvat voor het officie bestemde koorpsalters, brevieren en antiphonaria en verder missalen, lectionaria en gradualen, die tijdens de mis werden gebruikt.
De handschriften zijn in de loop van de afgelopen tweehonderd jaar, meestal als onderdeel van een grotere collectie, in de Koninklijke Bibliotheek terecht gekomen. Een groot aantal liturgische handschriften kwam in 1819 binnen met de collectie van de Brusselse edelman J.D. Lupus, en in 1840 met de zgn. collectie Maastricht, een verzameling boeken en handschriften die een jaar tevoren op een zolder in Maastricht waren aangetroffen.

Literatuur

  • Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Samengesteld door P.C. Boeren. Met medewerking van A.S. Korteweg en G. Piket. 's-Gravenhage 1988.