Webexposities

Webexposities

De rijkdom van de KB-collecties wordt getoond in deze online presentaties van topstukken en aansprekende thema's.

Honderd van de mooiste en meest interessante stukken werden in 1994 bijeengebracht in één boek. Een jaar later maakte de KB een webexpositie, gebaseerd op dit boek.
In de expositie '25 Nederlandse wielerhelden' komen alle grote namen van de wielerwereld voorbij, van Theo Middelkamp en Gerrit Schulte via Peter Post en Jan Raas tot Erik Dekker en Robert Gesink.
Deze webexpositie toont een dwarsdoorsnede van 75 jaar geschenken van de Vrienden.
Een album amicorum is een boekje waarin de eigenaar bijdragen verzamelde van vrienden, kennissen, dan wel beroemde tijdgenoten. Bekijk hoogtepunten uit de collectie alba amicorum van de KB.
In 1999 wist de KB elf 16e- en 17e-eeuwse alba amicorum (vriendenboeken) afkomstig van de Friese familie Van Harinxma thoe Slooten aan te kopen.
De collectie Atlas Schoemaker in Het Geheugen van Nederland toont ruim 2600 topografische tekeningen, beschrijvingen en prenten van Nederlandse steden, dorpen en gehuchten.
De Atlas Van der Hagen en de Atlas Beudeker zijn belangrijke culturele bronnen voor het leven en de kunst in de zeventiende en achttiende eeuw. Ze zijn online beschikbaar via Het Geheugen van Nederland.
De KB bezit een belangrijke collectie zeldzame centsprenten uit de periode 1730-1900. Ze geven een goed beeld van de onderwerpen die leefden bij de Nederlandse bevolking.
In 'Er was eens...' vindt u informatie over en afbeeldingen van verschillende sprookjesfiguren, gebaseerd op publicaties uit de sprookjescollectie van de KB.
Deze webexpositie toont achttien bijzondere portretten van Hollandse helden te zien, van de hand van Nick Oudshoorn.
Hoogtepunten uit de verzameling Middeleeuwse Verluchte Handschriften van de KB en Museum Meermanno. Blader door de verzameling aan de hand van thema's.
Huwelijk & Relaties is een bronnenpakket over regels en gebruiken tussen 1500 en 1800. Speciaal voor het vak geschiedenis in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo.
De kinderboekencollectie van de KB telt ruim 125000 exemplaren. Meer dan 350 daarvan staan in deze webexpositie afgebeeld.
Léger, Matisse, Picasso, Braque, Colette, Cocteau, De Beauvoir, Duras en vele anderen… Deze collectie is een unieke verzameling Franse 20e-eeuwse literatuur in bijzondere edities.
De KB ondersteunt twee bijzonder hoogleraarposten. Elke twee weken verzorgen Gerard Unger (typografie) en Jos Biemans (Middeleeuwse handschriften ) een column over 'Letters'.
Voor Het Geheugen van Nederland is uit de collectie Moderne Handschriften van de KB een aantal hoogtepunten geselecteerd.
Tussen juni 2014 en november 2018 plaatst de KB bijdragen over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Nederland en de Nederlandse bevolking.
In 2009 werd herdacht dat Nederland en Japan vierhonderd jaar met elkaar zijn verbonden door handelsbetrekkingen tussen beide staten. In deze website wordt deze gemeenschappelijke geschiedenis belicht.
De KB toont 432 boeken, die samen een uitnodigende staalkaart vormen van de Nederlandse literatuur. Van 'hebben olla vogala' tot Kluun en van De Lof der Zotheid tot Het Bureau.
Meer dan 100 publicaties over mode geven een indruk van wat er in de KB op het gebied van mode en kleding aanwezig is. Het is een aanzet tot een bibliografie van dit vakgebied in Nederland.
Deze presentatie uit Het Geheugen van Nederland is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de KB.
Aan de hand van zes thema's, bestaande uit onder meer foto's, persoonlijke brieven en diverse publicaties, wordt de periode na de bevrijding getoond.
Een selectie van afbeeldingen uit negentiende-eeuwse boeken en centsprenten.
Plano's zijn éénbladdrukken, losse vellen papier waarvan er talloze verloren zijn gegaan, ook door de manier waarop ze gebruikt werden - als aanplakbiljet. Ze zijn digitaal beschikbaar ia Het Geheugen van Nederland.
4000 prentbriefkaarten uit het Geheugen van Nederland uit de periode 1880-1966, waaronder staatsieportretten, glamourfoto's, informele kiekjes en persfoto's van werkbezoeken in binnen- en buitenland.
In Het Geheugen van Nederland zijn 650 prentenboeken uit de periode 1810 tot 1950 bijeengebracht. Van Robinson Crusoë tot Tielse Flipje, van oude bakerrijmen tot sprookjes van de gebroeders Grimm.
Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010
Een kleine selectie voorbeelden van oude en moderne sierpapieren uit de Papierhistorische Collectie van de KB.
Een overzicht van enkele topstukken uit de uitgebreide collectie kookboeken die de KB beheert.
In de KB en andere bibliotheken elders in Nederland heeft de STCN boeken van voor 1800 beschreven. In deze webexposities ziet u bijzondere boeken en interessante feiten over deze boeken.
In deze webexpositie wordt een keuze gepresenteerd van bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De website toont meer dan 7000 liedbladen en brochures met bijna 15.000 liedjes; de populairste melodieën, gezongen door enkele Nederlandse zangers zijn op deze site te beluisteren.
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek werd in 1998 in de Amsterdamse Nieuwe Kerk een spectaculaire tentoonstelling georganiseerd.
In december 2000 opende de KB de tentoonstelling 'Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de KB'. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd deze digitale expositie gemaakt.
De KB toont 360 publiekstijdschriften, van bekend en geliefd tot onbekend en vergeten. Van 'Boekzaal der Geleerde Wereld' tot 'Libelle' en van 'Boerderij' tot 'Filosofie Magazine'.
180 affiches afkomstig van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) zijn toegankelijk gemaakt via het Geheugen van Nederland.
Een overzicht van de talloze particuliere verzamelingen die in de loop van twee eeuwen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de collectie van de KB.
In samenwerking met een aantal instellingen zijn documenten en foto’s betreffende Witsen bijeengebracht, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via Het Geheugen van Nederland.