25 Nederlandse Wielerhelden

  • Detail van een afbeelding uit Sport International (1987) 1 (januari)

    Detail van een afbeelding uit Sport International (1987) 1 (januari)

Wielrenners

Detail van een afbeelding uit Sport International (1987) 1 (januari)

25 Nederlandse Wielerhelden

Ter gelegenheid van de Tour de France 2010, met start in Rotterdam, presenteert de Koninklijke Bibliotheek vanaf 3 juli een overzicht van de 25 grootste Nederlandse wielerhelden. Alle grote namen komen voorbij, van Theo Midelkamp en Gerrit Schulte via Peter Post en Jan Raas tot Erik Dekker en Robert Gesink. De teksten gaan vergezeld van foto's uit wielerboeken en -tijdschriften van de KB.

Als nationale bibliotheek bezit de Koninklijke Bibliotheek de grootste verzameling boeken en tijdschriften op het gebied van de Nederlandse sportgeschiedenis. Ook de bibliotheek van NOC*NSF is in de KB ondergebracht. De gedigitaliseerde krantencollectie van de KB (kranten.kb.nl) biedt online zoekmogelijkheden door miljoenen krantenpagina's. Daarin vindt men bijvoorbeeld verslagen over de voor Nederland zeer succesvolle Tour de France van 1938 (http://kranten.kb.nl/themes/Tourdefrance).

De Koninklijke Bibliotheek wenst de Nederlandse renners van 2010 alle succes toe!

Bekijk 25 Nederlandse Wielerhelden