Alba amicorum

  • Album van Pieter van Harinxma [thoe Slooten]

Album van Pieter van Harinxma [thoe Slooten]

Folio 95r. Signatuur: 79 J 48.

Alba amicorum

Een album amicorum (Latijn voor ‘vriendenboekje’) is een boekje waarin de eigenaar bijdragen verzamelde van vrienden, kennissen, dan wel beroemde tijdgenoten, waarmee hij of zij in contact stond. Het album is nauw verbonden met het universitaire milieu en is ontstaan in de periode dat een gedeelte van de studenten zich niet tot één bepaalde universiteit beperkte, maar een zogenaamde academische rondreis maakte die hen door grote delen van Europa voerde. Het album was daarbij een trouw metgezel en vulde zich met bijdragen van de hoogleraren bij wie ze college liepen en natuurlijk van medestudenten. Het genre is ontstaan in Duitsland, maar verwierf zich vanaf 1560 ook in de Nederlanden een grote populariteit die tot in de zeventiende eeuw aanhield. Na een periode van verval beleefde het album vanaf het midden van de achttiende eeuw een sterke revival, wederom vooral in academische kringen.

In deze webexpo vindt u een aantal hoogtepunten uit de omvangrijke collectie alba amicorum van de KB.