Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de KB

  • Eeuwig Durende Tijdt Wyser of Almanach

    Eeuwig Durende Tijdt Wyser of Almanach

Eeuwig Durende Tijdt Wyser of Almanach

Volledig gegraveerde almanak met een cirkel- vormige kalender, met in het hart een windroos en daaromheen de dagen van de week, de maanden en dagen. Vervaardigd door Jochem Bormeester, eind 17de eeuw.

Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de KB

In december 2000 opende de KB de tentoonstelling Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de Koninklijke Bibliotheek. Ter gelegenheid daarvan werd deze webexpositie gemaakt.

Voor deze webexpositie werden 25 almanakken geselecteerd. Niet alleen omdat ze als uitgave de moeite waard zijn, maar ook omdat ze exemplarisch zijn, en gezamenlijk een beeld schetsen van de ontwikkelingen die de Nederlandse almanak van de Middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw heeft ondergaan. Het jaar waar de almanakken voor bestemd waren is soms al eeuwen geleden, maar door ze opnieuw voor het voetlicht te halen, zijn ze begonnen aan hun tweede leven.