Instellingen in het KB-gebouw

Biblionef Nederland
Stuurt Nederlandse kinder- en jeugdboeken naar scholen en bibliotheken in Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Verleent hulp bij het inrichten van bibliotheken voor jeugdige lezers.
Telefoon: 070-3140911

EBLIDA, the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
EBLIDA is een onafhankelijke lobby-organisatie van bibliotheken en archieven in Europa.
Telefoon: 070-3140137

International Federation of Library Associations & Institutions (IFLA)
Bevorderen van internationale samenwerking op alle terreinen van het bibliotheek- en informatiewezen.
Telefoon: 070-3140884

Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum
Beheert het Nederlandse literaire erfgoed vanaf 1750, inclusief de kinder- en jeugdliteratuur.
Telefoon: 070-3339666

LIBER
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) / Association of European Research Libraries is de belangrijkste vereniging van de grote Europese onderzoeksbibliotheken.
Telefoon : 070 31 40 728

RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Bijhouden en toegankelijk maken van documentatie in woord en beeld betreffende de beeldende kunst in Nederland en België vanaf de late Middeleeuwen tot heden; tevens omvangrijke documentatie over buitenlandse schilder- en tekenkunst.
Telefoon: 070-3339777

UDC Consortium
Het UDC Consortium houdt zich bezig met het ontwikkelen en verspreiden van de Universele Decimale Classificatie.
E-mail: UDCC

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
De Stichting Digitaal Erfgoed Nederland is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed.DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen. DEN is in de beleidsperiode 2013-2016 het Nederlandse kenniscentrum voor digitaal cultureel erfgoed. DEN vergroot de duurzame beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed ten behoeve van de kennissamenleving. DEN bevordert samenwerking van erfgoedinstellingen in digitale infrastructuren en legt daarbij de nadruk op efficiëntie, waardecreatie en vraaggerichtheid.
Telefoon: 070-3140343

Willem Frederik Hermans Instituut
Bevorderen van de kennis van het oeuvre van Willem Frederik Hermans.
Telefoon: 070-3140435