Topstuk van de week

Iedere week laten we u digitaal kennismaken met een voorwerp dat momenteel te zien is in onze Expositie Topstukken. Zes dagen per week gratis toegankelijk in het KB-gebouw.

Buitenhuizen op Walcheren, 1753

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw verwierven steeds meer rijke stedelingen een verblijfplaats buiten de stad, ook op Walcheren, het tweede handelscentrum van de Republiek. Op deze kaart zijn 139 buitenplaatsen aangegeven. Er is een concentratie te zien rondom Vlissingen en Domburg, en in een strook die met een noordoostelijke boog tussen Domburg en Middelburg loopt. De kaart is getekend door de broers David en Anthony Hattinga. Linksonder zijn ze aan het werk te zien voor hun tent. Deze kaart is gedrukt op textiel.