Topstuk van de week

Iedere week laten we u digitaal kennismaken met een voorwerp dat momenteel te zien is in onze Expositie Topstukken. Zes dagen per week gratis toegankelijk, in het KB-gebouw.

Durandus, 1459

In 1286 schrijft Guilelmus Durandus, een geestelijke uit de kring van de paus, dit verslag over de wetten en gebruiken van de Roomse Kerk. Het werk is zeer belangrijk en wordt al gedrukt in de periode dat de boekdrukkunst nog in de kinderschoenen staat. De Mainzer drukkers Fust en Schoeffer leggen het al in 1459 op de pers, enkele jaren nadat Gutenberg zijn bijbel drukte in diezelfde stad. Zelfs nu wordt het nog als standaardwerk gezien voor een goed begrip van de kerkelijke gebruiken en symbolen in de dertiende eeuw. Het is het oudste gedrukte boek in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek.