De West-Indische Compagnie in kaart gebracht

3 december 2012 Peter de Bode Atlassen

Vorige week is het tweede en laatste deel gepresenteerd van de Grote Atlas van de West-Indische Compagnie. Deze publicatie vormt de afsluiting van een omvangrijk project om al het kaart- en beeldmateriaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie bijeen te brengen.

Over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is al kastenvol literatuur verschenen. Wat nog ontbrak was een overzicht van al het kaart- en beeldmateriaal dat tussen 1602 en 1799 is gemaakt voor en door deze handelscompagnie. Kort na het jubileumjaar 2002 namen het Nationaal Archief, de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior het initiatief om al het bestaande kaartmateriaal van het VOC-octrooigebied bijeen te brengen in een wetenschappelijke uitgave. Ook dat wat aanwezig is in buitenlandse bibliotheken en archieven. De verzameling zou niet alleen bestaan uit zee- en landkaarten, maar ook uit plattegronden en stadsgezichten. In 2006 verscheen het eerste kloeke deel: Atlas Isaak de Graaf/Atlas Amsterdam. Twaalf kilo kaarten voorzien van een wetenschappelijke toelichting. De zes volgende delen behandelen afzonderlijke regio’s. Deel zeven sloot in 2010 de serie af.