Burgers, boeken en een blog

24 februari 2012 Erik Geleijns Boekgeschiedenis

Op 17 augustus 1798 stelde de ‘burger-representant’ Albert Jan Verbeek (1758-1829) in het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks (de voorloper van de Tweede Kamer) voor om de boekenverzameling van de gevluchte Stadhouder Willem V om te vormen tot een Nationale Bibliotheek.