Cornelis Meijer (1629-1701): Nederlands waterbouwkundig ingenieur in Rome

9 april 2015 Marieke van Delft Boekgeschiedenis

De Deltawerken zijn wereldwijd bekend. En onze koning is ambassadeur van het watermanagement. Zou hij zich realiseren dat hij een eeuwenoude traditie voortzet?

Nederlandse ingenieurs in het buitenland

In de zeventiende eeuw werd Nederlandse waterbouwkundige expertise ook veelvuldig ingezet in het buitenland. Zo werkte een aantal Nederlandse ingenieurs in Italië, bijvoorbeeld in Rome. Daar maakte in het laatste kwart van de zeventiende eeuw Cornelis Meijer (1629-1701) furore als waterbouwkundig ingenieur. Maar Meijer was niet alleen technisch geschoold, hij was ook een kunstenaar die zijn technische ideeën uitstekend verbeeldde. En dat droeg zeker bij aan zijn succes. Zijn activiteiten zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven.

De titelpagina van het eerste onderdeel van het convoluut
De titelpagina van het eerste onderdeel van het convoluut
Idee voor de omgeving van Sint Jan van Lateranen
Idee voor de omgeving van Sint Jan van Lateranen

Aanvraagnummer: KW GW P100877 [1]

Discussie over het gebruik van brillen
Discussie over het gebruik van brillen

Aanvraagnummer: KW GW P100877 [4]

Overzicht van de loop van de Tiber tussen Rome en de zee
Overzicht van de loop van de Tiber tussen Rome en de zee

Aanvraagnummer: KW GW P100877 [1]

Meijer had op verzoek van paus Clemens X een onderzoek uitgevoerd naar hoe de Tiber weer bevaarbaar te maken zou zijn en daarvan doet hij in dit boek verslag. Maar door het overlijden van de paus heeft hij ook deze plannen niet kunnen uitvoeren. In dit exemplaar zijn alle gravures contemporain ingekleurd. De overige werken in dit convoluut bevatten zwart-wit figuren. Maar die zijn niet minder interessant. Er worden allerlei wetenschappelijke ontdekkingen getoond, zoals brillen, de werking van fonteinen, weegapparatuur (o.a. om te zien of een kroon van goud of zilver was gemaakt), landmeetkunde maar ook ideeën voor de inrichting van de omgeving van Sint Jan van Lateranen, Piazza del Popolo, Piazza Colonna en van het voorplein van de St. Pieter in Rome. De KB bezat al een boek van Meijer met drie onderdelen. Met steun van de Vereniging Vrienden van de KB kon deze nieuwe aanwinst hieraan toegevoegd worden. Nu is een interessante, en vooral ook prachtige, verzameling werken en gravures van deze Nederlandse Italiaan in de Koninklijke Bibliotheek te bestuderen.