De boekenkasten van de Collectie Koopman

25 maart 2015 Paul van Capelleveen Boekgeschiedenis

Werkend aan een artikel over Nederlandse boekenverzamelaars van Franse literatuur viel het me weer op hoe weinig we weten over onze Nederlandse bibliofielen en dan is Koopman nog een gunstige uitzondering. Over hem is vrij veel bekend.

Indeling van de kasten op de Koningskamer

Indeling van de kasten op de Koningskamer

In 1966 horen we hoe de boeken zijn geordend. Een vier pagina's tellende inventaris van de Koopman Collectie uit dat jaar is inmiddels gedigitaliseerd in het kader van het project Het geheugen van Nederland. Ze behelzen een plattegrond en een beschrijving van de toestand van de collectie rond 1966. De boeken stonden in afgesloten kasten op de zogeheten Koningskamer in het gebouw aan het Lange Voorhout. Maar de collectie paste daar niet meer in en sinds december 1966, lezen we, werden aanwinsten ook geplaatst in de nieuwbouw aan de Kazernestraat. (De inventaris is ondergebracht in de handschriftenverzameling van de Koopman Collectie; aanvraagnummer KW 77 G 65-3.

In 2009 werden foto's gemaakt voor de uitgave Voix et visions over de collectie en daarbij zijn ook mooie magazijnfoto's, zodat we weer een inkijkje hebben in de opstelling van de boeken. Het is een formaatplaatsing, waarbij eerst alle door Koopman aangeschafte boeken zijn geordend, vervolgens alle aanwinsten tot enkele jaren geleden. Apart staan nog de 'persoonlijke collectie', een schenking van Jan van der Marck en een collectie werken van Giran. Vanaf 2013 is een nieuwe reeks signaturen begonnen voor alle aanwinsten vanaf dat moment.

De collectie is intussen doorgegroeid van 7000 delen in 1989 naar meer dan 10.000 tegenwoordig.

Collectie Koopman in de KB (2009) [Foto: Jos Uljee]
Collectie Koopman in de KB (2009) [Foto: Jos Uljee]
Collectie Koopman in de KB (2009) [Foto: Jos Uljee]
Collectie Koopman in de KB (2009) [Foto: Jos Uljee]
Collectie Koopman in de KB (2009) [Foto: Jos Uljee]
Collectie Koopman in de KB (2009) [Foto: Jos Uljee]