De Short-Title Catalogue, Netherlands en vernieuwend onderzoek
7 oktober 2013 Marieke van Delft Boekgeschiedenis

Afgelopen week kreeg ik een verslag van een onderzoek naar innovatieve strategieën in de Nederlandse boekhandel in de zeventiende eeuw.

Het is geschreven in het kader van het project Creative Industries in the Dutch Republic, een embedded research project aan het Centre for Digital Humanities Amsterdam. En dat is weer een samenwerking van drie Amsterdamse instellingen: de UvA, de VU en de KNAW. En om het nog ingewikkelder te maken – maar dan ben ik klaar – dat ‘embedded research’ betekent dat het onderzoek uitgevoerd is als onderdeel van het programma Creatieve Industrie van NWO.

Gebruik van STCN-data

Grafiek van titels van Marteau in de STCN
Grafiek van titels van Marteau in de STCN
Statistische weergaven van het watermerk 'Acorn' (eikel) in Bernstein
Statistische weergaven van het watermerk 'Acorn' (eikel) in Bernstein
Kaart van de verspreiding van het watermerk 'Acorn' (eikel) in Europa in Bernstein
Kaart van de verspreiding van het watermerk 'Acorn' (eikel) in Europa in Bernstein
Atlas of Early Printing: weergave van drukplaatsen met output. Links buttons om ook andere elementen weer te geven
Atlas of Early Printing: weergave van drukplaatsen met output. Links buttons om ook andere elementen weer te geven

Great expectations

Betekent dit nu dat dit project neergesabeld moet worden zoals collega Dijstelberge op Neder-L doet? Nee, dat vind ik niet. Geen vooruitgang zonder nieuwe wegen, geen nieuwe ontwikkelingen zonder trial and error en geen vooruitgang als je niet voortbouwt op bestaande gegevens (zoals het gebruik van door experts vastgestelde Marteau-titels). Het is belangrijk dat de data van de STCN gebruikt worden om grote ontwikkelingen in boekbedrijf te onderzoeken. En al is de STCN nog niet compleet – er wordt nog steeds aan doorgewerkt en dit voorjaar is de 200.000ste titel ingevoerd! - het bestand is groot en representatief genoeg om algemene tendensen in het boekbedrijf te kunnen vaststellen en analyseren.

Ik hoop en verwacht dat verder gewerkt wordt aan de tool en zou graag willen dat die gekoppeld wordt aan de STCN. En ik hoop dat bij een volgend project gebaseerd op de STCN, ook analytisch bibliografen deel uit maken van het projectteam. Die hebben verstand van het materiaal en de interpretatie van beschrijvingen, en kunnen vanuit hun expertise belangrijke input leveren. En ondertussen kan iedere onderzoeker vrijelijk gebruik maken van de STCN, of hij nu wil weten hoeveel boeken in het Engels gedrukt werden in 1700 (2 titels), hoe vaak de namen van Marteau en Elzevier samen voorkomen (15 titels) of hoeveel politieke boeken gedrukt werden in 1672 (18). En misschien kunnen ze over enige tijd vanuit de STCN net zulke output krijgen als nu al gerealiseerd is voor watermerken in Bernstein en met de beschrijvingen van de Incunabula Short-Title Catalogue in de Atlas of Early Printing. In deze atlas is te zien hoe de boekdrukkunst zich ontwikkelde in de vijftiende eeuw en is een relatie gelegd met politieke en economische factoren. Voor de data is gebruik gemaakt van de ISTC en de ontwikkelaars zien ook mogelijkheden om deze software te gebruiken voor de STCN. Er ligt een mooie toekomst voor ons!