Onbekend muntboekje

25 maart 2013 Marieke van Delft Boekgeschiedenis

De KB heeft veel boeken, maar - wat velen niet beseffen - ook veel prenten. Hoewel, sinds de lancering van de collectie plano's in het Geheugen van Nederland, waarover collega Lia de Boer en ik al eerder blogden, misschien wel. En zoals aan de collectie plano's te zien is, ook ander losbladig materiaal dat niet altijd even grondig ontsloten is.

Een onderzoeker moet het af en toe doen met een titel als "Verzameling 17de en 18de eeuwse boekprenten" of "Verzameling curiosa". Soms is de omschrijving iets specifieker, maar "Verzameling centsprenten" is nog steeds geen omschrijving waar een onderzoeker blij van wordt. De andere centsprenten van de KB zijn in het Geheugen veel beter ontsloten, zie hier!

Daarom doet vanaf 1 maart 2013 stagiaire Tamara Hiemstra van de Universiteit Leiden onderzoek naar de ongecatalogiseerde verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek. Ze is begonnen met een inventarisatie van het aantal ongecatalogiseerde objecten. Daartoe heeft ze eerst de verzamelingen bekeken die digitaal beschikbaar zijn in het Geheugen van Nederland. Daarnaast bekijkt ze de oude catalogusfiches die bij de retrocatalogisering nog niet ingevoerd zijn in de geautomatiseerde catalogus van de KB, omdat de beschrijving te ambigu is.

Op eén van die fiches staat de volgende beschrijving:
529 G 6: [Verzameling afbeeldingen van munten van Romeinsche Keizers, ca. 1600]. 8°. Zonder titelblad.

Openingspagina. Op de linkerpagina staat een verwijzing naar een randschrift bij een munt van de Romeinse keizer Nerva op fol. [3].
Openingspagina. Op de linkerpagina staat een verwijzing naar een randschrift bij een munt van de Romeinse keizer Nerva op fol. [3].
Afbeeldingen van munten van de Romeinse keizer Trajanus, fol. [18].
Afbeeldingen van munten van de Romeinse keizer Trajanus, fol. [18].
Afbeeldingen van munten van de Romeinse keizer Nerva, fol. [2].
Afbeeldingen van munten van de Romeinse keizer Nerva, fol. [2].

Naschrift september 2013:

Een oplossing van het raadsel is nog niet gevonden, maar een mail van Eva Wuyts van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft ons wel in de goede richting gezet. Zij legde de vraag voor aan expert Christian Dekesel. Hij heeft een sterk vermoeden dat het gaat om een publicatie van Enea Giovanni Vico (1523-1567), een Italiaanse graveur die verschillende werken met munten van Romeinse keizers heeft uitgegeven. Die waren erg populair en zijn tussen 1548 en 1628 herhaaldelijk herdrukt. De KB bezit een aantal werken van (en over) Vico. Vergelijking hiermee wees inderdaad uit dat ons 'onbekend muntboekje' zeer waarschijnlijk een boek van Vico is, maar welk werk is nog niet vastgesteld. De term 'muntboekje' past hier volgens Dekesel in ieder geval zeker niet. Die term wordt uitsluitend gebruikt voor wisselaarsboekjes. We zoeken nog verder!