Had u ook een TIQ?

11 februari 2013 Ron van der Schee (voormalig medewerker) Boekkunst en geïllustreerde boeken

In januari 2013 ontving de KB als geschenk veertien exemplaren van het jaren zestig tijdschrift TIQ. Deze verzameling is compleet en ontbrak tot nu toe geheel in de collectie van de KB.

TIQ was een uitgave uit de ‘stal’ van het jongerentijdschrift Muziek Expres dat veel tieners bereikte. Maar de redactie van Muziek Expres hoopte, net zoals het in 1965 gelanceerde Hitweek, een andere en oudere doelgroep te bereiken. Hitweek was een wat tegendraads en ‘alternatief’ blad van Amsterdamse herkomst, dat niet zozeer de doorsnee brave tiener aansprak. Het was de tijd van de ‘hippies’ en de provo’s, de opvallende subcultuurtjes.

En zo verscheen in november 1966 het eerste nummer van TIQ. Wat de inhoud en de doelgroep betreft, dat werd op de omslag in drie woorden duidelijk: mode, sex en beat. We zitten middenin de jaren zestig, daarover bestaat geen twijfel. Het blad mikte op de oudere tiener en de jonge twintiger, de jongeren die al iets te besteden hadden. Maar TIQ werd geen succes. Er kwamen onvoldoende advertenties in en de redactie besloot om na iets langer dan een jaar met het blad te stoppen.

Eerste nummer van TIQ uit november 1966
Eerste nummer van TIQ uit november 1966
Reclame voor TIQ in Muziek Expres, november 1966
Reclame voor TIQ in Muziek Expres, november 1966
Hitweek in november 1966
Hitweek in november 1966

Doelgroep

Wie een aantal nummers van TIQ doorbladert komt artikelen tegen over Jan Cremer, jazz, begrafenissen, dating voor twintigers en beroepskeuze. Niet direct onderwerpen waar een jonge tiener voor warmloopt. Maar al bladerend merkt iedereen dat er nauwelijks advertenties in het blad staan. Inderdaad de reden waarom in januari 1968 het laatste nummer van TIQ in de winkels lag. Het blad had in het najaar van 1967 nog een kaartje voor een lezersonderzoek in een aflevering bijgevoegd. Een laatste poging om de doelgroep beter in beeld te krijgen; het mocht niet baten.

Toch is het leuk om TIQ eens aan te vragen en te bekijken, want men krijgt echt een tijdsbeeld. Het jaar van de flower power komt weer even langs en meer actualiteit uit 1967. De KB mag de gulle gever dankbaar zijn voor deze mooie aanwinst.