Insecten in de kinderboekencollectie

1 november 2013 Karin Vingerhoets Kinderboeken en strips

In de KB is van 1 t/m 29 november een mini-expositie te zien ter gelegenheid van 'Nederland Leest'. Naast edities van Erik of het klein insectenboek en andere werken van Bomans zijn er ook twee vitrines met kinderboeken te zien waarin insecten een prominente rol spelen. Deze boeken worden hier toegelicht.

Allemaal beestjes

De insekten en hunne woningen: een boek voor de beschaafde jeugd uit 1836 is één van de oudste insectenboeken die voor kinderen is bestemd. In het voorwoord schrijft de vertaler van dit oorspronkelijk Engelse boekje: “Niets is meer geschikt om eenen weetgierige geest te bekoren en te boeijen en om een gevoelig hart te stemmen tot bewondering van den grooten Maker der Natuur, dan juist dit onderzoek en dit beschouwen zijner kleinste, vaak door onkunde en vooroordeel miskende en verachte schepselen!” In 152 pagina’s worden allerlei insecten beschreven, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan de leerzame eigenschappen van de diertjes: van de liefde van bijen voor hun Koningin tot de ‘meetkunstige’ vaardigheden van de spin en de heldenmoed van mieren.

Rupsje Nooitgenoeg, 1971

Rupsje Nooitgenoeg, 1971. Aanvraagnummer: 224892.

Spelend in de insectenwereld

Erik of het klein insectenboek is niet het enige boek dat verhaalt over een jongen die avonturen beleeft in de insectenwereld. Enkele voorbeelden?

Hansje in Wonderland. KW BJ Z0228, pagina 4, plaat nr 2.

Hansje in Wonderland. KW BJ Z0228, pagina 4, plaat nr 2.

Links

  • Voor een toelichting op Erik of het klein insectenboek zelf, zie het blog van mijn collega Arno Kuipers.
  • Voor meer informatie over de actie 'Nederland Leest': www.nederlandleest.nl.