Schatgraven in de KB
7 mei 2012 Ed van der Vlist Middeleeuwen

Naast honderden complete handschriften bewaart de Koninklijke Bibliotheek evenzoveel fragmenten van handschriften uit de middeleeuwen. De omvang van deze fragmenten varieert van minieme strookjes tot forse dubbelbladen.

Het gaat om afgedankt materiaal, membra disiecta, dat meestal als ‘maculatuur’ is hergebruikt bij het maken van jongere boeken. Dikwijls zijn ze tevoorschijn gekomen bij de restauratie van banden om zestiende-, zeventiende- of achttiende-eeuws drukwerk.

Hoewel het de voorkeur verdient om middeleeuwse fragmenten te bewaren in of ten minste bij het boek waarin ze zijn gevonden, zijn zij meestal daarvan gescheiden geraakt. Zulke fragmenten zijn opgeborgen in dozen, ‘massagraven’ met maculatuur, netjes voorzien van een aanvraagnummer, en wachten doorgaans nog op een definitieve beschrijving. Mondjesmaat besteed ik aandacht aan de identificatie van de teksten. Dat kan een tijdrovende bezigheid zijn, maar soms is het de moeite waard.