Boeken bekladden in de Maand van de Filosofie

8 april 2013 Paul van Capelleveen Nederlandse filosofie

In de Maand van de Filosofie halen we een modern filosofisch werk uit de kast: Herman Philipse over Heidegger. Het KB-exemplaar blijkt uitvoerig bestudeerd te zijn...

Aantekeningen op pagina 297
Aantekeningen op pagina 298
Aantekeningen op pagina 298
Aantekeningen op pagina 299
Aantekeningen op pagina 299

Recent bekeek ik voor onze webdienst ‘Denker op het scherm’ het werk van filosoof Herman Philipse, Heidegger's philosophy of being : a critical interpretation (Princeton University Press 1998). De KB heeft daarvan één exemplaar. Het is, hoewel helder van stijl, geen eenvoudig boek en een eerdere lezer – en dus KB-lener – heeft er potloodaantekeningen in gemaakt.

Ze variëren van vertalingen van Engelse woorden of frasen tot aantekeningen als ‘filosofie ≠ kennis’ en ‘consistentie criterium’ – een verwijzing naar wat Philipse in zijn voorwoord al beweert. Ook staat er, uiteraard, en paar keer ‘sic’, maar meestal hanteert de lezer een voor ons ondoorgrondelijk systeem van streepjes, kruisjes, pijltjes, dubbele streepjes en zelfs rechthoekjes.

In het Reglement voor het gebruik van de Koninklijke Bibliotheek staat dat lezers niet mogen schrijven in onze boeken (artikel 4, punt 7), maar nu die marginale aantekeningen in potlood er eenmaal staan, hoop ik dat mijn collega’s ze niet zullen uitwissen. Voor meer informatie over filosoof Herman Philipse zie Denker op het scherm.