Hemsterhuis: filosofisch netwerk in de achttiende eeuw

12 juni 2015 Kirsten Hulsker Nederlandse filosofie

Onder invloed van technologie hebben social networks een grote vlucht genomen. Maar netwerken is natuurlijk van alle tijden. Kritische denkers verspreidden hun ideeën aanvankelijk via brieven, later via academische tijdschriften en tegenwoordig kunnen zij hun werk open access publiceren. De belangrijkste Nederlandse filosoof uit de achttiende eeuw zette zijn netwerk op een bijzondere manier in om zijn gedachtegoed te delen.

Inspiratie haalde Frans Hemsterhuis (1721-1790) uit zijn vriendschappen. In hoeverre hij zich bij de ontwikkeling van zijn denkbeelden daadwerkelijk door hen liet beïnvloeden is onderwerp van verder onderzoek. In elk geval verspreidde hij onder hen zijn veelzijdige denkbeelden over onder andere de mens en zijn betrekkingen. Wie was Hemsterhuis, wat bezielde hem en waar schreef hij over?

Geleerd gezin

Peter Carel Sonderen, Het sculpturale denken, 2000.

Peter Carel Sonderen, Het sculpturale denken, 2000. Aanvraagnummer: NL 58 U 8148.

Op ontdekking in het netwerk

Hemsterhuis verspreidde zijn werk via zijn netwerk. Dat maakt hem een uitermate interessante figuur voor onderzoek naar verspreiding van kennis via netwerken. Om Hemsterhuis te ontdekken kon ik zelf gebruik maken van mijn netwerk van (oud)collega’s als Elly Verzaal, Ad Leerintveld en Rens Top. Samen maken wij kennis met en over de beroemdste Nederlandse filosoof na Spinoza. Daarbij weet ik mij geplaatst in een rijke traditie, want de KB heeft een bijzondere band met Hemsterhuis. Wil je weten hoe dat zit en zelf ook op ontdekking? Binnenkort doe ik uit de doeken hoe je je eigen speurtocht naar deze fascinerende figuur kunt vormgeven. Wordt vervolgd...