Digitalisering van oudste telefoongidsen
18 juni 2012 Lammert Zwaagstra Nederlandse geschiedenis en cultuur

Medio 2013 zullen Neerlands oudst bewaard gebleven landelijke telefoongidsen digitaal beschikbaar komen. Het gaat om 40 banden uit de periode 1901-1950, afkomstig uit de collectie van het Museum voor Communicatie die in het kader van het Boekentraject van Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, door de KB worden gedigitaliseerd en beschikbaargesteld.