Erasmus leeft!
13 februari 2017 Kirsten Hulsker Nederlandse geschiedenis en cultuur

Ontzagwekkende jubilea vragen om een passend feestje. Zoals het feit dat vijfhonderd jaar geleden een revolutionaire verandering in het religieuze denken plaatsvond waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag merkbaar zijn – de Reformatie. Bij een feestje is het natuurlijk altijd leuk als er enthousiast op je uitnodiging wordt gereageerd. Het is zelfs een beetje uit de hand gelopen.

Wat er te vieren valt

Waarom wilde ik precies een feestje? En valt er eigenlijk wel iets te vieren? Dat is natuurlijk de vraag. Toen de Duitse theoloog Maarten Luther (1483-1546) vijfhonderd jaar geleden zijn 95 stellingen tegen misstanden in de kerk vanuit Wittenberg wereldkundig maakte, konden denk ik maar weinigen bevroeden dat dit zou leiden tot een kerkscheuring van formaat. Achteraf wordt de publicatie van zijn stellingen gezien als symbolisch begin van het protestantisme. Maar hoe zat het ook alweer precies?

Om dat te achterhalen besloten we een studiemiddag te organiseren en experts te vragen hun licht te schijnen op wat Luther betekende voor de Reformatie, maar ook wat zijn tijdgenoten Calvijn, Hus, Zwingli en Erasmus bijdroegen.

Studiedag Maken of breken. 500 jaar Reformatie

Over de mannen achter de Reformatie en over hun antagonist Erasmus gaat de studiedag Maken of breken. 500 jaar Reformatie. Deze studiedag wordt gehouden op 17 februari in de Koninklijke Bibliotheek onder leiding van interviewer Annemiek Schrijver. We organiseren de studiedag samen met de Bibliotheek Rotterdam, Genootschap Nederland-Duitsland en Refo500 .

Het liep storm

Al snel bleek dat ik bepaald niet de enige was die gefascineerd is door dit onderwerp. Het aantal aanmeldingen voor de studiemiddag verraste ons: de aula, waar toch 180 mensen in passen, was al snel véél te klein. Omdat we natuurlijk niemand wilden teleurstellen, vonden we de sprekers bereid hun presentaties nog een keer te geven, tijdens een ochtendsessie. Ook de aanmeldingen hiervoor stroomden binnen.

Boeken over de Reformatie

Omdat de KB sinds 1974 alles verzamelt uit en over Nederland, vindt u ook talloze fysieke boeken over de Reformatie in de KB: oude drukken, fonkelnieuwe publicaties en alles daar tussenin tot op de dag van vandaag. U kunt er de denkbeelden van de Reformatoren zelf in vinden, maar ook hoe er in de vijf eeuwen daarna over hen en hun ideeën is gedacht en geschreven, wie dat schreven en voor wie zij dat deden.