Heksenvervolging uit de mode in Nederland
21 december 2015 Kirsten Hulsker Nederlandse geschiedenis en cultuur

De Nederlandse predikant Balthasar Bekker streed in de zeventiende eeuw tegen geloof in hekserij. Hij keerde zich als één van de eersten tegen heksenvervolgingen. Na zijn dood in 1698 werden zijn ideeën snel geaccepteerd in de Nederlandse samenleving.