Verrassing in een anonieme schenking
4 november 2016 Huibert Crijns Nederlandse geschiedenis en cultuur

Waarom schenken mensen anoniem een boek aan de KB? Nou, bijvoorbeeld omdat ze niet met dat boek geassocieerd willen worden, maar het toch ook niet willen weggooien. Zo schonk een dame die graag onbekend wil blijven ons afgelopen zomer dit boek:

Bovendien vond ik twee nummers van het Oranje Bulletin, een blaadje van de samenwerkende ondergrondse pers dat officiële mededelingen van de Nederlandse regering in het bezette gebied publiceerde.

Alleen al het bezit van zo'n krantje kon je aardig in de problemen brengen tijdens de bezetting. En daarmee is het blazoen van de vader van de schenker weer min of meer gezuiverd. (Al zegt het bezit van zowel het één als het ander weinig over de politieke gezindheid van de eigenaar.)

Ik weet niet of de dame zich bewust was van de aanwezigheid van deze krantjes in het boek. Maar deze exemplaren waren nog niet in het bezit van de KB. En omdat dit Nederlandse publicaties zijn, wil ik ze graag opnemen in de collectie van de KB.

Daarom ben ik nog blijer met de krantjes dan met het boek. Wat jammer dat ik die anonieme dame daar nu niet voor kan bedanken. Bij deze dan maar, en public!