Door teksten kijken

15 september 2014 Els Stronks Nederlandse literatuur en taal

De komende maanden ga ik als fellow van de Koninklijke Bibliotheek en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study (KNAW)) ontdekken hoe ver we als letterkundig onderzoekers kunnen springen met alle nieuwe digitale middelen die we hebben. Het gaat dan om grote hoeveelheden gedigitaliseerde teksten, maar ook om digitale tools waarmee die teksten op andere dan tradionele manieren geanalyseerd kunnen worden.

De KB digitaliseerde de afgelopen decennia al heel veel historische Nederlandse teksten in projecten als Early Dutch Books Online, huisvest nu ook de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, en heeft het afgelopen jaar met Delpher een platform gelanceerd waarop alle gedigitaliseerde materialen te doorzoeken zijn. Op wat er beschikbaar is, valt van alles af te dingen (zie bijvoorbeeld dit blog van een Utrechtse collega van mij), maar de komende maanden draait het om de vraag: wat kan er al wel? De afgelopen week maakte ik een begin, enthousiast geholpen door een aantal medewerkers van de KB. Onze verwachting en hoop is dat de computer attendeert op zaken die je zelf niet meteen ziet als je teksten stuk-voor-stuk leest. Een belangrijke digitale analysetool voor letterkundigen heet niet voor niets: ‘Voyant: See Through Your Texts’.

Op zoek naar de levensruimte voor jongeren in de Gouden Eeuw