Tussen de schuifdeuren

24 januari 2013 Arno Kuipers Nederlandse literatuur en taal

Onlangs werd de KB verblijd met een prachtige reeks kluchten.

Een bezorgd vrouwtje
Een bezorgd vrouwtje
Drie voordrachten
Drie voordrachten
Henderik is een man
Henderik is een man

De mannenwegjaagvereeniging

De meeste van deze kluchten wedijveren in oubolligheid, althans in hedendaagse ogen. Maar een interessant aspect is wel dat ze vaak over actuele zaken handelen en heel erg vaak gaan over de verhoudingen tussen de seksen. In de klucht De vrouwen baas! wordt bijvoorbeeld evident het feminisme belachelijk gemaakt. De huisvrouwen Lina en Dora hebben genoeg van het juk van de mannenmaatschappij en beramen al zingend een machtsovername: ‘’t Is uit met uw geraas/Ja, tingelingeling, ja tingeling,/De vrouwen zijn de baas!’ Ook willen zij een ‘mannenwegjaagvereeniging’ oprichten: ‘Elke vrouw, die liddin is van de vereeniging, heeft het recht, haren man buiten de deur te zetten, wanneer zij daarvoor reden meent te hebben.’ Ook het idee dat er ooit ‘vrouwelijke dokterinnen, advokatinnen, burgemeesterinnen, bankierinnen, luitenantinnen, generaalinnen en nog een hele boel andere innen meer’ zouden komen, werd kennelijk als buitengewoon humoristisch beschouwd.