De oudste en de nieuwste Deelder

20 december 2019 Arno Kuipers Nederlandse poëzie

Gisteren overleed op veel te jonge leeftijd de dichter en Rotterdammer J.A. (‘Jules’) Deelder (1944-2019). De Koninklijke Bibliotheek bezit – zoals het haar betaamt – vrijwel alle uitgaven van Deelder.

Kees Buddingh’ publiceerde een uitgebreide recensie van de bundel in Het Parool, onder de titel Poëzie van het 'verruimd bewustzijn, De sounds en soulorgasmen van Jules Deelder Buddingh’ schreef:
“GLORIA SATORIA is een bundel die op veel plaatsen nog duidelijk de neerslag lijkt van een talent in wording. Er zijn, niet zozeer in thematiek of visie op de wereld maar in de uitwerking ervan, nogal wat verschillende Deelders aan het woord. Het lijkt of hij bezig is zijn mogelijkheden af te tasten en in welke richting precies zijn werk zich zal gaan ontwikkelen is op grond van Gloria Satoria nog niet helder te voorspellen.”

Transeuropa

Er zouden nog vele Deelders volgen. Een stroom van gedichten en verhalen werd door Deelder vanuit Rotterdam de wereld ingezonden. Zoals nu helaas moet worden vastgesteld, zal de verhalenbundel Hardgin het laatste boek van Jules Deelder zijn dat verscheen tijdens het leven van de auteur. Het werd bij de 75e verjaardag van Deelder op 24 november, dus nog maar enkele weken geleden, door zijn vaste uitgeverij De Bezige Bij gepresenteerd.