Gedichten van A tot Z: Korteweg
2 juni 2014 Jan Bos Nederlandse poëzie

In 2009 ging Anton Korteweg met pensioen. Sinds 1979 was hij hoofdconservator/directeur geweest van het Letterkundig Museum.

Tegelijkertijd was hij een actief dichter die, naast andere publicaties, in diezelfde jaren tien poëziebundels publiceerde. Ter gelegenheid van zijn vertrek schreven niet minder dan zestig illustere moderne dichters een bijdrage voor Dat is wat blijft als jij weggaat : gedichten voor Anton Korteweg. Het hierbij afgebeelde colofon laat zien dat het een zeer bijzondere uitgave is, in de vorm van een speciaal ontworpen doos met zorgvuldig vormgegeven en op een handpers gedrukte bladen poëzie. De oplage bedroeg slechts 110 exemplaren.

Meten & wegen

voor Anton K.

Of het tijd kost Korteweg te zijn.
De schotels in de lucht houden, probeer je.

Je doet natuurlijk maar wat.
Gisteren zei iemand het past of fluit ernaar.

Iemand zei genen van belangstelling
woekeren/ denkers willen verspillen!

Het kost niet per se tijd maar het hoofd
(denken aan de liggende jaren, een tegen-

stelling noemen van verlangen) puilt uit.
Lezers zoeken iemand om in uit te rusten,

schrijven Anton, jij.