Gedichten van A tot Z: Lilith
10 juni 2014 Jan Bos Nederlandse poëzie

De taal van rechters of geleerden is niet de taal van de liefde. In keurige, formele zinnen is de liefde niet te vangen. Zeker de liefde voor Lilith niet.

In de joodse mythologie was Lilith de eerste vrouw van Adam, dus nog vóór Eva. Ze liep bij hem weg omdat ze in geen enkel opzicht – ook seksueel niet – aan hem onderworpen wilde zijn. Lilith staat symbool voor de ongebreidelde, onbeheersbare hartstocht. Haar verhaal is in de Bijbel niet opgenomen. Het is apocrief, zoals dat heet – en zoals ook Luceberts bundel heet. Het past niet in de officiële canon. Maar daarom bestaat het nog wel.

*lente-suite voor lilith *

2

geleerden zeggen dat mijn liefde beffen moet dragen
hoge stoelen tussen de tanden moet zetten
zal zij zijn
de - kleine - lachende - versierde - vitrine - lilith?
de kleinegichelversierdevitrinelilith?

muzieken moet men in bed zooo zachtjes opzetten
een fluwelen mecaniekje een fluwelen liedje
maar lieve
daar torrelt de trom de trom de trom
en bast een vracht van hangnaar klappert haar licht
haar blazend licht

en ik en ik ik ben ik jaag niet naar de letter
luister ik jaag niet naar de letter maar ik luister
daar blaast haar licht een stoeiende tuba in de zoen
ik ademhaal ik jaag het hippende licht
knip knip
en overal overal stroomt stroomt mijn oog:
rivier van fotografie

(Uit: Apocrief : de analphabetische naam)

Apocrief : de analphabetische naam, 1952

Apocrief : de analphabetische naam, 1952. Aanvraagnummer: KW 2295 C 60

Apocrief

De taal van rechters of geleerden is niet de taal van de liefde. In keurige, formele zinnen is de liefde niet te vangen. Zeker de liefde voor Lilith niet. In de joodse mythologie was Lilith de eerste vrouw van Adam, dus nog vóór Eva. Ze liep bij hem weg omdat ze in geen enkel opzicht – ook seksueel niet – aan hem onderworpen wilde zijn. Lilith staat symbool voor de ongebreidelde, onbeheersbare hartstocht. Haar verhaal is in de Bijbel niet opgenomen. Het is apocrief, zoals dat heet – en zoals ook Luceberts bundel heet. Het past niet in de officiële canon. Maar daarom bestaat het nog wel.

Vijftigers