Gedichten van A tot Z: Mariken
23 juni 2014 Jan Bos Nederlandse poëzie

Er is niemand aan wie zo veel gedichten gewijd zijn als aan Maria, de moeder van Jezus. Geen enkele heilige heeft zo tot de verbeelding gesproken als zij.

Net als in de beeldende kunst vind je haar in de letterkunde van de vroege middeleeuwen tot nu toe. Ze fungeert als voorbeeld en als inspiratiebron, als toppunt van zuiverheid en als vertrouwde moederfiguur. Voor mijn gevoel werden vroeger in de katholieke kerk de liederen die tot haar gericht waren (God groet u zuivere bloeme; Wij groeten u, o koningin) galmender meegezongen dan de andere kerkliederen. De KB bezit tal van bloemlezingen van gedichten over Maria; van andere heiligen zijn die er nauwelijks of niet.

What’s in a name?