Publieke verzen

24 januari 2019 Arno Kuipers Nederlandse poëzie

Twee jaar lang was Ester Naomi Perquin onze Dichter des Vaderlands. Onlangs droeg zij het stokje over aan haar opvolger: Tsead Bruinja. Op speciaal verzoek van de KB kwamen Ester Perquin en hoogleraar Nederlands Marc van Oostendorp samen naar de nationale bibliotheek om terug te blikken op twee jaar dichten ten dienste van het vaderland. Luister naar de Podcast die zij maakten onder de titel Publieke Verzen!

U kunt hieronder luisteren naar de podcast via het Soundcloud-platform. De podcast is ook beschikbaar op iTunes en Spotify.