Flament en Eeckhout in toevluchtsoord Den Haag

10 januari 2020 Anna Rademakers Over de KB

In de directiegang van de Koninklijke Bibliotheek, helaas ontoegankelijk voor de dagelijkse bezoekers van de instelling, is een portrettengalerij ingericht. Alle directeuren van de nationale bibliotheek – van de oprichting in 1798 tot 2015 (het jaar waarin de huidige directeur Lily Knibbeler aantrad) – zijn daar vereeuwigd.

Toen in 1798 uit de collectie van de naar Engeland gevluchte stadhouder Willem V de eerste Nationale Bibliotheek werd gevormd, kreeg de Franse priester Charles Sulpice Flament er als custos de leiding over. Het schilderij van deze allereerste bestuurder van de Koninklijke Bibliotheek trekt elke keer opnieuw mijn aandacht. Wie was deze man met zijn lange grijze manen en wie maakte het portret?

‘[Ik] neem bij deze gelegenheyd, de vreyheyd, op nieuw myn diensten aan het voornoemd Instituut aan te bieden, my vleiende, dat door het gedrag, welk ik ten allen tyde, als een getrouw onderdaan zyne Majesteit den Koning der nederlanden, heb gehouden, my de aanspraak heeft doen verworven, om van de eer gehecht aan het lidmaatschap van het Koninklyk Instituut te blyven genieten.’ (J.J. Eeckhout, brief aan J. de Vries, d.d. 22 november 1831, KW 121 B 5)'