Teun Abbenbroek (1890-1945), KB-medewerker en verzetsstrijder

3 mei 2019 Huibert Crijns Over de KB

In de hal van de KB hangt, een beetje onopvallend tegenover de ontvangstbalie, een bronzen plaquette. Het is een gedenkteken voor Teun Abbenbroek, die als administratief ambtenaar 1e klasse bij de Koninklijke Bibliotheek werkte. De zoon van Abbenbroek, Anton, studeerde toen de oorlog uitbrak aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij sloot zich aan bij de Orde Dienst, een verzetsorganisatie waar veel oud-militairen bij betrokken waren, en vervulde daar een leidinggevende rol.

De plaquette ter nagedachtenis aan Teun Abbenbroek

De plaquette ter nagedachtenis aan Teun Abbenbroek