Humanities Source Ultimate (EBSCO)

Internationale database met honderden wetenschappelijke tijdschriften op gebied van de geesteswetenschappen. Lees artikelen, interviews, overlijdensberichten en recensies van bijvoorbeeld boeken, films en musicals. Biedt ook bronnen uit Azië, Europa, Oceanië en Latijns-Amerika. Onmisbaar hulpmiddel voor studenten en docenten.