Databanken (mede) gemaakt door de KB

 • Alba Amicorum in Nederland
  Beschrijvingen van alba amicorum (vriendenboeken) van vóór 1800 in Nederlandse particuliere en openbare collecties, inclusief herkomst en literatuur.
 • Algemene Catalogus KB
  Catalogus met beschrijvingen van bijna alle publicaties in de Koninklijke Bibliotheek. De meeste van deze publicaties kunt u aanvragen met een KB-lidmaatschap.
 • Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland (BLTVN)
  De website biedt een historisch overzicht van de inhoud van de belangrijkste literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland.
 • Bibliopolis
  Een onderzoekswebsite voor de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
 • Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN) Nationale catalogus met informatie over meer dan twee miljoen brieven, berustend in de collecties van meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen waaronder de Koninklijke Bibliotheek.
 • Centraal Bestand Kinderboeken (CBK)
  Het CBK bevat ruim 230.000 beschrijvingen van voornamelijk Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten, en ruim 60.000 beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen óver jeugdliteratuur, aanwezig in verschillende instellingen.
 • Conservering: documentatie
  Documentatiebestand voor literatuur over conservering en restauratie van archief- en bibliotheekmateriaal.
 • Delpher
  Full-text zoeken in gedigitaliseerde boeken, kranten, tijdschriften en radiobulletins uit Nederlandse collecties.
 • Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG)
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis, DBNG, is een bibliografische gegevensbank en website over de geschiedenis van Nederland. Dit is een project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek
 • Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
  De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis met duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat.
 • e-Depot
  Digitaal archief van de Koninklijke Bibliotheek, met miljoenen fulltext-tijdschriftartikelen van nationale en internationale uitgevers. Alleen toegankelijk in de KB-leeszaal.
 • Early European Books (EEB)
  EEB volgt de geschiedenis van de boekdrukkunst in Europa van het allereerste begin tot het einde van de 17de eeuw.
 • Het Geheugen
  Online beeldbank met collecties van musea, archieven en bibliotheken.
 • Gelegenheidsgedichten tot 1800 in Nederland
  Catalogus van de ruim 6.600 Nederlandse gelegenheidsgedichten, gedrukt vóór 1800, in de collecties van verschillende instellingen.
 • Handschriften KB: documentatie
  Literatuur over handschriften van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Krantencatalogus KB
  Een overzicht van de krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Medieval Illuminated Manuscripts (MIM)
  Databank met informatie over de middeleeuwse verluchte manuscripten van de Koninklijke Bibliotheek en het Museum Meermanno-Westreenianum.
 • Nederlandse Bibliografie (toegankelijk voor KB-leden)
  De Nederlandse Bibliografie bevat publicaties die in Nederland over Nederland of in de Nederlandse taal zijn verschenen.
 • Sailing Letters
  Een verzameling brieven van en aan Nederlandse zeelieden, kooplieden en hun familieleden en een overzicht van scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties.
 • Staten-Generaal Digitaal
  Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen van 1814-1995.
 • Veilingcatalogi KB
  Gegevens over Nederlandse boekenveilingen.
 • Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC)
  Databank met afbeeldingen van watermerken uit incunabelen uitgegeven in de Nederlanden.
 • Webarchief KB
  Selectie van Nederlandse websites, verzameld vanaf 2007. Met een KB-lidmaatschap kunt u het webarchief raadplegen in de leeszaal van de KB.