Krantencatalogus Koninklijke Bibliotheek

De KB beschikt over de grootste collectie kranten van Nederland. Vele kranten zijn ook op microfiche, op cd-rom of online beschikbaar.

Er zijn twee verschillende manieren om te zoeken naar kranten in de KB: alfabetisch en op woorden uit de titelbeschrijvingen.

Alfabetisch

Alfabetische lijst van kranten, nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen in de KB.

Zoeken

Zoeken op woord uit de titel, uitgever, jaar van uitgave etc.